Bilder från Sångfesten 2022

Torsdag 9.6.2022

Välkomstcoktail på Bio Rex
Studentkörskonsert med Akademen, Lyran och Pedavoces
Fotograf: Cecilia Lönnqvist

Fredag 10.6.2022

Kör- och orkesterkaruseller
Öppningskonsert
Fotograf: Frida Lönnroos
Profilkonserter
Muntra Musikanter och Spira Ensemble. Fotograf: Björn Schauman
Finlands Ungdomskör. Fotograf: Frida Lönnroos

Lördag 11.3.2022

Kör- och orkesterkaruseller
We Are Voice
Kvällsfest

Fotograf: Frida Lönnroos

Söndag 12.3.2022

Sångfestparad
Huvudkonsert
Barnkonsert med Arne Alligator

Fotograf: Frida Lönnroos

Välkomstcocktail på Bio Rex 9.6.2022

Studentkörskonsert med Akademen, Lyran & Pedavoces 9.6.2022

Kör- och orkesterkaruseller 10.6.2022

Öppningskonserten 10.6.2022

Profilkonserter med MM, Spira & FUNK 10.6.2022

Kör- och orkesterkaruseller 11.6.2022

We Are Voice 11.6.2022

Kvällsfest 11.6.2022

Sångfestparad 12.6.2022

Huvudkonsert 12.6.2022

Barnkörskonsert 12.6.2022