Musikgudstjänst i Johanneskyrkan

Musikgudstjänsten ordnas söndagen den 12 juni kl. 9.30-10.30 i Johanneskyrkan. Deltagande är frivilligt för alla sångfestdeltagare. Efter musikgudstjänsten samlas vi i Gamla kyrkoparken för sångfestparadens uppställning.