Program för deltagare under sång- och musikfesten

Torsdag 9 juni

Incheckning
Cocktail
Studentkörskonsert

Fredag 10 juni

Gemensamma övningar
Körkaruseller
Tre sånger med NASOM
Öppningskonsert
Profilkonserter

Lördag 11 juni

Gemensamma övningar
Körkaruseller
Blåsmusikkonsert
Stråkmusikkonsert
Studentkörskonsert
We Are Voice-övning/konsert
Kvällsfest

Söndag 12 juni

Musikgudstjänst
Sångfestparad
Barnkörskonsert
Huvudkonsert