Praktisk info

Sångfest-incheckning - när, hur, var, varför

Festivalkansliets nya adress är Georgsgatan 18, alltså SFV-huset G18. På kansliet checkar man in, får hjälp vid frågor och kan ta en liten paus. Festivalkansliet finns på första våningen i rum 101. (Obs: Kansliet är alltså flyttat till G18 från Arbis, som det stod i Resonans 1-2022).

Festivalkansliets öppethållningstider:

Torsdag: 12-21
Fredag: 9-18
Lördag: 8-18
Söndag: 8-17

Meddela ifall ni inte kan lösa ut era grejer under kansliets öppethållningstider!
Festivalkansliets telefonnummer: 045 78383589 Festivalkansliets epost: sangfest@fssmf.fi

Checka in
Det är viktigt att alla blir incheckade via festivalkansliet och får sina festivalpass. Om ni anländer som en grupp rekommenderas att 1-2 personer sköter incheckningen.

Körer och orkestrar (grupper): Gruppens reseledare eller kontaktpersoner checkar in sina egna deltagare på kansliet på G18.

Enskilda deltagare: Checkar in på kansliet.

Vid incheckning delar vi ut:
Festivalpass
Programbok
Sångfestens axelväska
Festivalpallen

Det är väldigt viktigt att ta med sig festivalpallen till Ode och att man bär den i festivalväskan.

Festivalpasset

Festivalpass behövs för inträde till konserter och evenemang. Genom att bära festivalpasset hela tiden underlättas även ordningsvakternas arbete.

Festivalväskan

Festivalväskan behövs för att förvara medhavda noter, mellanmål, egen vattenflaska och regnrock. Även festivalpallen bärs i väskan.

Programboken

I programboken finns allt från konserttider och program, dirigentpresentationer, historisk översikt, hälsningar, repertoarlistor, uppställningsinfo för paraden, deltagarlistor, kartor, kontaktuppgifter mm. Programboken kommer att finnas till salu även för allmänheten.

Sångfestparaden

Till varje sångfest hör sångfestens festtåg, som denna gång är 1,1 kilometer lång. Det betyder en festlig promenad från Gamla kyrkoparken till Medborgartorget, med start kl 11:00. Uppställning från kl 10:00 i parken vid Gamla kyrkan (Lönnrotsgatan 6). Paradpubliken styrs till Svenska Teatern där alla förbipasserande körer och orkestrar annonserade enligt sin körskylt.

Cocktailen

Cocktailen på torsdagen pågår kl. 18-20. Man får fritt komma och gå under cocktail-tillfället. Kom ihåg att förhandsanmälan krävs för cocktailen. Kom ihåg festivalpasset, annars kommer du inte in.


Kvällsfesten i Musikhuset

Kvällsfesten kör igång kl. 19 på lördagen, efter We Are Voice-konserten. Kvällsfesten äger rum i Musikhuset och under kvällen bjuds det på mat (buffé, ingen sittande middag) och en välkomstskål (skumvin). Övriga drycker på egen bekostnad.
Det finns ståbord och ett begränsat antal sittplatser i Musikhuset, så sångfestpallen är bra att ta med om man vill vila benen. Under kvällsfesten underhåller sångfestens egen konferencier Riko Eklundh oss, men vi kommer också att sjunga tillsammans. Ta med er sångfestens nothäfte och förbered er på en trevlig kväll med mycket sång och mingel med nya och gamla bekanta!

Mat på eget ansvar

Den mat som ingår i sångfesten är kvällsfesten på lördag (för anmälda) och en lätt lunch på söndagen. Beakta övningstider och transportsträckor Det är väldigt viktigt att komma i tid till övningarna. Planera därför in era egna matpauser på förhand. Undvik restaurangbesök under lunchtid, pga rusning. Observera att ”snabbmatsställen” som hamburgerrestauranger är ofta väldigt långsamma, speciellt i lunchtid.

Vi rekommenderar:

Matsäck: Packa egen matsäck i sångfestväskan redan från morgonen. Det betyder egna snacks och mellanmål, en smörgås, egen vattenflaska etc.

Food Trucks (gatukök) som finns på festivalområdet.

Färdigmat från butiken (sallader, wraps, sushi, sandwichar, smoothien, semlor – dvs mat som inte behöver värmas och som går snabbt att skaffa).

Snabba butiker: Butiker i närheten är exempelvis: Posthusets K-Supermarket, Sokos S-market, Elielplatsens Alepa, R-Kioskerna, Järnvägsstationens snabbmatsställen.

Pick up-mat: Gör om möjligt förhandsbeställning för hela kören och plocka upp maten, så behöver ni inte köa. En hel kör kan t.ex. vid behov tidseffektivt inta sin pick-up-lunch sittande på sina egna festivalpallar, drickande ur sina egna vattenflaskor.

Klädsel

Torsdag:

Cocktail på Bio Rex: Fri klädsel

Fredag:

Öppningskonserten: Enhetlig klädsel inom ensemblen.

Lördag:

We Are Voice-konserten: Fri klädsel.
Kvällsfesten: Sommarfint

Söndag:

Paraden: Folkdräkt eller enhetlig klädsel inom ensemblen. Huvudfesten: Folkdräkt/enhetlig klädsel inom ensemblen.

Toaletter och utrymmen för omklädning

Det kommer att finnas gott om bajamajor på området vid Ode och kring Senatstorget. Det finns även Helsingfors stads allmänna toaletter cirka 50 meter från Senatstorget, samt toaletter i Ode och i Musikhuset. På fredagen kan man byta kläder på Balders mellan kl. 10 och 22. På lördagen kan man byta om i Musikhusets eller Odes toaletter mellan We Are Voice-konserten och kvällsfesten.