Sångfestövningar, alla samlade:

Ta fram din kalender och boka in övningstider nära dig.

Norra Österbotten | Vasaregionen | Södra Österbotten |
Åboland | Åland | Västra Nyland | Helsingfors | Östra Nyland 

Manskörer |  Damkörer

Våra medlemsförbund (specialförbunden och lokalförbunden) har den kanske viktigaste rollen då det gäller att ordna regionala övningar inför sångfesten.

På FSSMF är det Karin Pedersen, musikutskottets ordförande, som har den övergripande helhetsbilden av hur det övas. (karin.pedersen@welho.com)   

Då en övning planeras eller ändras, meddela kansli@fssmf.fi 
så uppdaterar vi informarionen på denna sida. Kortadressen hit är: www.festival22.fi/sve/for_deltagare/sangfestovningar/

 NORRA ÖSTERBOTTEN
 

Karlebynejden, Pedersörebygden och Nykarlebynejdens sång och musikförbund
övar Festival22 repertoaren på skilda övningar för blandad kör, damkör och manskör.

Datum och plats

2 april, Sursik
4 maj, Sursik

Vid frågor var i kontakt med Tobias Elfving, tobias.elfving@gmail.com eller tel 0505631533

 

Manskörer

Damkörer


VASA-REGIONEN
 

Kontakt: Sören Hakola, Petter Eklund (soren.hakola@gmail.com, larspetters.eklund@gmail.com)

Regionövningarna i VASA börjar redan nu 17 november kl 18-21: Ni som har anmält er (och förstås alla som ännu inte gjort det), sätt dem i era kalendrar.

Där ska ni verkligen passa på att delta. Där övas allt man behöver för sångfesten: Gemensamma sånger, Blandade körernas sånger (FSK) samt  We Are Voice-sångerna.

Övningarna sker onsdagar en gång i månaden i Arbetets Vänners lokal Formansgatan 14 i Vasa.
Dirigenter är Sören Hakola och Petter Eklund.
Följ med vidare information, tidtabellen kan ännu ändras då tidsspannet är långt, hälsar Sören Hakola

Preliminär tidtabell:

17.11.2021, onsdag, Gemensamma sånger, alla
8.12.2021, onsdag, Sånger för Blandade körer ”FSK”
12.1.2022, onsdag, Sånger till We Are Voice, alla INSTÄLLT
9.2.2022, onsdag, Gemensamma sånger, alla
9.3.2022, onsdag, Sånger för Blandade körer ”FSK”
27.4.2022, onsdag, Sånger till We Are Voice, alla

Körerna uppmanas att vara i kontakt med varandra för gemensamma övningar utöver dessa.
För mer information, kontakta din egen körs dirigent. 

Manskörer

Damkörer


SÖDRA ÖSTERBOTTEN

SÖSMF:s övningar.
Kontakt: Marika Esch (marika.esch@gmail.com)

Ny info 24.3.2022:
Södra Österbottens gemensamma sångövningar har ändrats. Ny tidtabell:

Söndag 3.4 kl 16 Gemensam repertoar SATB vid Söff i Yttermark (alla)

Måndag 4.4 kl 18-21  Manskörer (Henrik Wikström, Anders Teir) vid Kantilena i Lappfjärd

 

Manskörer

Damkörer


ÅBOLAND

 

ÅSMF ordnar gemensamma regionala övningar för den gemensamma SATB-repertoaren och WAV-sångerna:

lö 2.4.2022 kl. 10-17 i Pargas församlingshem
lö 7.5.2022 kl. 10-17 i Aurelia, Åbo
Övningarna leds av Misa Ståhl-Norrholm tillsammans med förbundets andra dirigenter. Frank Berger kommer att dra uppsjungningarna.

Vi har reserverat hela dagen för att möjliggöra att vi hinner igenom hela repertoaren vid båda tillfällena, det blir både lunchpauser och kaffepauser så att vi ska orka. Kom på båda övningarna, på någondera, eller en stund av dagen om du inte hinner mer än det. Varje genomgång gör att det blir roligare att uppträda tillsammans med hela landets alla körer sen i juni, ju bättre sångerna sitter desto skojigare är det!

Välkomna!
ÅSMF bjuder på kaffe och bulle!

Hälsar förbundsdirigent Anna & ÅSMFs styrelse

Kontakt: 
Anna Johnson (anna.emilia.johnson@gmail.com)
Martina Lindberg (martina.lindberg@brev.fi)
Rosi Djupsund (rosidjupsund@gmail.com)

 

Manskörer

Damkörer


ÅLAND
 

Kontakt: Sara Kemetter (sara.kemetter@gmail.com), Kira Gustafsson

23.1.2022, söndag, kl 14.00-16.30, Margaretagården, Mariehamn
5.2.2022, lördag, kl 14.00-16.30, Margaretagården, Mariehamn

Genast då vi får in info till kansli@fssmf.fi uppdaterar vi informationen.

Manskörer

Damkörer


VÄSTRA NYLAND
 

Kontakt: Börje Broberg (VNSMF), brunos@minmail.fi
/Teddy Granroth
 / Macke Söderström

23.1.2022 söndag kl 14-17, dir. Niels Burgmann.
Blandkörsrepertoaren (FSK)
DET BLIR ÖVNING PER ZOOM!
Zoomlänk skickas till körernas kontaktpersoner.

(Cajorna, Degerby, VNKK)

26.2.2022 lördag kl 11-14, Borgkila i Karis, dir. Niels Burgmann 
Gemensamma repertoaren (=alla) och Blandkörsrepertoaren

20.3.2022 söndag kl 14-17, Borgkila i Karis, dir. Niels Burgmann 
Gemensamma repertoaren (=alla) och Blandkörsrepertoaren
 

Manskörer

Damkörer


HELSINGFORS MED OMNEJD

Kontakt: 
Karin Pedersen (karin.pedersen@welho.com)
Helene Liljeström (helene.liljestrom@djupsjobacka.com)

Uppdaterat 30.3.2022:

APRIL

Måndag 4.4 kl. 18-21, G18: Gemensam repertoar kl. 18-19.15, FSK/ blandad kör repertoar 19.15-21

Tisdag 5.4 kl. 18-21 G18: Damkörerna övar egen repertoar och gemensam repertoar

Onsdag 6.4 kl. 18-21, G18: Gemensam repertoar kl. 18-19.15, FSK/ blandad kör repertoar 19.15-21

MAJ

Tisdag 3.5 kl. 18-21, G18: Gemensam repertoar kl. 18-19.15, FSK/ blandad kör repertoar 19.15-21

Onsdag 4.5   kl. 18-21, G18: Damkörerna övar egen repertoar och gemensam repertoar

Tisdagen den 17 maj kl. 17.30-21 ordnas det en stor sångfestövning i Johanneskyrkan dit alla är hjärtligt välkomna! Det är en gemensam övning för ALLA körer - damkörer, manskörer och blandade körer samt förstås enskilda sångare.

Vi övar den gemensamma sångfestrepertoaren och flera av sångfestdirigenterna kommer att vara på plats, bland andra Pärt Uusberg, Andrea Eklund, Jutta Seppinen och Elisa Huovinen!

17.35  Uppsjungning med Jutta S
17.50 Finlandia Jutta
18.05 I folkviseton Niels B
18.20 Muusika Pärt Uusberg
18.55 - 19.05 Paus
19.05 Suomalainen rukous Hanna K
19.20 De vita nätterna Elisa H
19.50 Suomis sång Henrik W
20.05 Fanfaren Karin P
20.20 Den blomstertid Andrea E

Här får vi för första gången möjlighet att öva många tillsammans och få en känsla för hur det kommer att bli. Vi hoppas se så många som möjligt på övningen!

 

Tisdag 31.5 kl. 18-21: G18 Vi sjunger igenom WAV repertoaren för ALLA 
Kristian Nyman repeterar, på plats även stödkören Let Us Be Frank med Simon Djupsjöbacka, samt textaren under konserten, Anders Derefalk.

 

 JUNI

 onsdag 1.6: Manskörsövning kl 18-21, G18

Manskörer

Damkörer


ÖSTRA NYLAND övar till Sångfesten 2022

Kontakt: Anne Peltomäki, 0400 426404
(uppdateras)

10.2.2022 i Borgå,Träskberga, (arr: Borgånejdens SMF, för BSMFs fyra körer)

5.3.2022, lördag, kl 9.30-15, Lyceiparkens skola i Borgå, med Kristian Nyman, alla körer i Östra Nyland (arr: FSK)

12.4.2022, tisdag, kl 18-21, i Lyceiparkens skola i Borgå, med Kristian Nyman, för alla körer i Östra Nyland (arr: FSK)

Körer som bjuds in:

Damer:
Alvakören, Borgå
Wallmokören inkl Kotka Damkör, Lappträsk
Lady Shave, Borgå

Herrar:
Runebergskören, Borgå
Sibbo Sångarbröder, Sibbo
Sångargillet i Lappträsk
(Fridolins sångare deltar inte i Sångfesten)

Bland:
AV-kören i Lovisa (3 personer)
Box Sångkör
Cawiar
Lovisakören
Sibbo Vokalensamble
Östersundom Sångkör
Och Primavera

Damkör: Håll kontakt med varandra. Kontakt: Nina Fogelberg

Manskörer

Damkörer

 

Damkörer

 


DAMKÖRER
  www.fsd.fi

12-13.3.2022 lördag-söndag i Tammerfors, FSD förbundsdagarna, damkörsrepertoaren övas. 

Håll utkik efter "gemensam repertoar"-övningar nära dig.MANSKÖRER obs:
Informationen flyttad till www.manskor.fi
 

(Sidan uppdateras då ni skickar in uppgifter om övningar till adressen kansli@fssmf.fi )